Stipendier och priser

 

Värmländsk Kulturs ungdomsstipendium


Samuel Nilsson, Ekshärad, och Siri Bengtén, Stockholm, heter 2021 års mottagare av föreningen Värmländsk Kulturs ungdomsstipendium. Samuel tilldelas 10 000 kronor, Siri 5 000 kronor. 

23-årige Samuel Nilsson är initiativtagare till berättarföreningen Skildra och drivande bakom projektet Ekshärad i Sagor & Sägner, med målet att förmedla hembygdens berättelser på ett sätt som även talar till den yngre generationen. Det gör han – och Skildra – genom både digitala filmer och livs levande iscensättningar av den lokala historian. ”Han har knäckt koden för hur man bevarar kulturarvet”, konstaterades det i stipendiestyrelsen. Bakom sig har Samuel högskolestudier i dataspelsutveckling och folkhögskolestudier med konstnärlig inriktning, han har varit allt från ung deltagare till utställningschef för UKM (Ung Kultur Möts) i Värmland, han arrangerade Värmlands bokfestivals första fantastikscen år 2019, han sjunger, spelar flera instrument och skriver dikter. Nu planerar han för ytterligare ett folkhögskoleår – konstnärligt projektår – och en högskoleutbildning på distans i muntligt berättande.

 

markusnilsson skaladSamuel Nilsson i berättartagen vid stavkyrkan i Ekshärad, sommaren 2020. Foto: Ida Björkman


27-åriga Siri Bengtén är teaterstuderande skådespelare, uppväxt i Tolita och Karlstad. Under sina ungdomsår var hon aktiv i teaterlivet på olika scener, framför allt hos Värmlandsteatern. Efter studentexamen flyttade hon till Stockholm, och har sedan dess kombinerat teaterstudier av skilda slag med egna scenkonstprojekt: skrivit manus, regisserat, producerat och spelat, i och i samarbete med olika teatergrupper. Ungdomsstipendiet sökte hon för att under en dramatikerkurs på Linnéuniversitetet arbeta med en ny pjäs, som får titeln Ännu en Mata Hari.

siri bengtenskaladSiri Bengtén. Foto: Fredrik Sellberg

 
Värmländsk Kulturs ungdomsfond till Johan Backlunds minne delar vartannat år ut stipendier för utbildning och forskning inom det kulturella området eller som belöning för kulturella insatser i Värmland. Föreningens styrelse tog beslutet att dela ut 15 000 kronor det här året, men en särskild fondstyrelse – med företrädare för olika kulturområden – beslöt självständigt om fördelningen.

Tidigare stipendiater

Det första stipendiet gavs 1995 till Tina Bengtsson, verksam inom området teater. Efter en lång paus har det sedan givits ut vartannat år och mestadels delats av två, nämligen följande:

2003  Carl-Olof Berg, dans, samt Erik Berndalen, musik
2005  Daniel Wirtberg, film
2007  Anton Höber, lyrik och musik, samt Anna Ileby, konst och textil
2009  Oskar Kardemark, foto, samt Fredrik Andersson, musik
2011  Marie Söderberg, dirigering, tvärflöjt och sång, samt Jo Ehnsiö, dans
2013  Per Kunze, musik, samt Johan Olsson, sång (opera)
2015   Helena Lundgren Landin, forskning om flottningen, samt Cajsa Wessberg, konst och design 
2017 Albin Myrin, musik; Leif Engström konst; Katrin Karlsson, konst
2019 Alisa Lundh, animation; Emilia Eriksby Svensson, textildesign och Maja Lagerkvist, musik
2021 Samuel Nilsson, muntligt och digitalt berättande; Siri Bengtén, teater

 

 

Kulturpris

Föreningen Värmlands kulturs Kulturpris delas ut vartannat år och ska gå till en person som haft stor betydelse för det värmländska kulturlivet. 2020 gick priset till Lennart Fernqvist. Under många år arbetade han som fotograf på Värmlands Folkblad. Redan då visade han stort intresse för kultur och lokalhistoria. I dag är han pensionär, men han är fortfarande i högsta grad aktiv inom Karlstads hembygdsförening, där han bland annat medverkat i arbetet med samtliga stadsdelsböcker. VF:s bildarkiv, som i sig innehåller värdefull kulturhistoria, vårdar han ömt. Hans bildspel med Karlstadsfoton fyller år efter år föreläsningslokalerna. Lägg därtill att han ständigt är beredd att hjälpa både föreningar och andra med foton, vilket inte minst vår egen förening har haft stor nytta av. Allt detta gör han helt ideellt, med ett glatt humör och en aldrig sinande energi. Lennart Fernqvist är väl värd kulturpriset.

Lennart Fernqvist april 2020 skalad2Lennart Fernqvist – kulturpristagare 2020

Föreningen Värmländsk Kultur firar i år sitt 40-årsjubileum. Med anledning av detta delade vi ut ett extra kulturpris. Det gick till Lena Sewall. För vår förening har Lena spelat en stor roll. Under 25 av de 40 åren har Lena Sewall medarbetat i tidskriften Värmländsk kultur. I nummer efter nummer, alltid helt ideellt, har hon levererat recept med Värmlandsanknytning kombinerade med små artiklar och fina foton, till glädje för våra läsare. Men Lena Sewall har många andra meriter på sitt kulturkonto. Hennes böcker, hennes mångåriga arbete med Bokmässan, arbetet inom Föreningen Värmlandslitteratur och med Wermlandiana – listan kan göras längre.

 

lenasewall skaladLena Sewall – jubileumspristagare

 

Tidigare pristagare, utsedda av styrelsen: 
2006  Bengt Åkerblom
2008  Torbjörn Sjöqvist
2010  Kjell Fredriksson
2012  Aina Svensson
2014  Peter Olausson
2016  Gunnar Svensson 
2018  Hervor Svenonius
2020  Lennart Fernqvist & Lena Sewall (jubileumspristagare)

 

 

logoE-post kansli: kansliet@varmlandsk-kultur.com   Telefon 054-10 06 19   Postadress: Verkstadsgatan 1, 652 19 Karlstad
Besöksadress: Verkstadsgatan 1, Karlstad   Bankgiro 5681-7091