Föreningen Värmländsk Kultur

Sommaren 2014 gick föreningens utfärd till Östmark med besök bland annat på finngården Juhola. Björn Sandborgh (i blå jacka) var den perfekte guiden.bildades 1980 av en rad kulturföreningar och organisationer i Värmland, med främsta syfte att ge ut tidskriften Värmländsk kultur men också med ambitionen att anordna kulturella evenemang och utflykter för medlemmarna.

Vartannat år delar föreningen ut stipendier till unga kulturutövare, vilka kan ansöka om stödet ur "Värmländsk Kulturs ungdomsfond till Johan Backlunds minne", vartannat år ett kulturpris till en person som genom mångårigt ideellt arbete främjat den värmländska kulturen.

 

logoE-post kansli: kansliet@varmlandsk-kultur.com   Telefon 054-10 06 19   Postadress: Verkstadsgatan 1, 652 19 Karlstad
Besöksadress: Verkstadsgatan 1, Karlstad   Bankgiro 5681-7091